Kalkulačka návratu investícií

Získajte jasný prehľad nad svojimi výdavkami pomocou nášej ROI kalkulačky. Jednoducho zadajte trvanie úlohy, hodinovú mzdu a frekvenciu úloh a zistite ročné výdavky tejto úlohy.

Čas jednej úlohy

Zadajte čas, ktorý zvyčajne strávite rutinnou úlohou, ktorú možno automatizovať (napr. 30 minút na vytvorenie faktúry).

hod hod
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hodinová mzda

Uveďte hodinovú mzdu zamestnanca, ktorý v súčasnosti vykonáva tieto úlohy. To pomôže pri výpočte nákladov na manuálne vykonávanie úloh.

hod
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Frekvencia úlohy (mesačne)

Zadajte počet vykonaní tejto úlohy v rámci definovaného obdobia (napr. 5-krát týždenne). Tým sa znázorní škálovateľnosť automatizácie.

hod
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ušetrený čas

45 hodín

ročne možno ušetriť pri automatizácii tejto úlohy

Ušetrená suma

50.440 €

je odhadovaná čiastka, ktorú získate ak automatizujete túto úlohu

Chcete vedieť ako pomocou automatizácií ušetriť čas a znížiť náklady?

Bezplatná konzultácia

Často kladené otázky

Zistite odpovede na bežné otázky o nás a našich procesoch.
Čo je to automatizácia?
Keď hovoríme o automatizáciách, tak tým myslíme to, že úlohy alebo celé procesy vykoná namiesto človeka technológia. Tento koncept je úzko spojený s digitálnou transformáciou a využíva moderné technológie, ako sú umelá inteligencia (AI), automatizované systémy a softvérové nástroje.
Aký je rozdiel medzi automatizáciou a digitalizáciou?
Digitalizácia je prvý krok k automatizácii, ktorý berie analógové činnosti a vykonáva ich digitálne. Predstavte si, že namiesto tlačenej faktúry vystavíte faktúru v elektronickej podobe. Automatizácia potom dokáže faktúru vystaviť sama ihneď po dokončení úlohy, poslať zákazníkovi na email a informovať vás o jej úhrade.
Koľko automatizácia stojí?
Než sa do vývoja automatizácie pustíme, tak vám povieme predpokladanú cenu alebo vám ponúkneme jasnú fixnú cenu. Vždy sa snažíme, aby bola vaša návratnosť investície v horizonte pár mesiacov.
Ako funguje bezplatná konzultácia?
Naša konzultácia začína vzájomným stretnutím alebo online rozhovorom, kde sa dozvieme o vašich problémoch, požiadavkách a cieloch. Na základe týchto informácií vypracujeme individuálny plán a stratégiu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
Aký prínos bude mať digitálna automatizácia pre moju firmu?
Digitálna automatizácia zvýši efektivitu vašej firmy, ušetrí čas, minimalizuje chyby a zlepší spokojnosť zákazníkov. Optimalizuje náklady, umožňuje rýchlejšie prispôsobenie sa zmenám a poskytuje konkurenčnú výhodu. Okrem toho je naším cieľom zabezpečiť, aby ste zrýchlili rast firmy a dosiahli vopred odkomunikované ciele.
Zvládnete automatizovať komplikované procesy?
Automatizačné procesy sú schopné sa postarať o rozmanité úlohy - od jednoduchých opakovaných úloh až po tie zložité. Každý prípad je ale trochu iný. Pred začatím sa dôkladne oboznámime s vašou infraštruktúrou a navrhneme optimálny postup.
S akými typmi firiem spolupracujete?
Spolupracujeme hlavne s malými a strednými firmami. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby efektívne podporovali potreby a požiadavky bez ohľadu na odvetvie vašej firmy.
Ako dlho trvá implementácia digitálnej automatizácie?
Dĺžka implementácie digitálnej automatizácie sa líši v závislosti od rozsahu a komplexnosti projektu. Menšie automatizované úlohy môžu byť dokončené za niekoľko dní, zatiaľ čo komplexné projekty môžu trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov. Presný časový rámec sa určuje počas bezplatnej konzultácie a vypracovania individuálneho plánu.
Zabezpečíte školenie pre mojich zamestnancov?
Áno, po úspešnej implementácii zabezpečujeme školenie pre vašich zamestnancov, tak, aby boli schopní účinne využívať nové automatizované procesy a nástroje. Týmto spôsobom zabezpečíme, že váš tím bude mať potrebné znalosti a zručnosti na plné využitie výhod vo vašej firme.
Stratím kontrolu nad svojimi procesmi?
Navrhuje a implementuje automatizáciu s dôrazom na to, aby ste mali plnú kontrolu nad nastavením a fungovaním systémov. Takisto zabezpečujeme presnosť a konzistentnosť vo vašich operáciách, čo vám umožní lepší prehľad a monitorovanie výsledkov.
Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023