Make

Automatizácie
Dátové automatizácie
Make je všestranná automatizačná platforma, ktorá prepája aplikácie a platformy, a tak umožňuje používateľom automatizovať a zefektívňovať ich pracovné procesy.

Linky

Make v skratke

Make je automatizačný nástroj, ktorý zabezpečuje integráciu a prepájanie aplikácií a softvérov a automatizuje vaše pracovné procesy, vďaka čomu zvyšuje produktivitu a efektívnosť vášho podnikania. Tieto pracovné procesy zjednodušuje tým, že umožňuje používateľom bezproblémovo prepojiť aplikácie a online služby bez potreby pokročilých technických znalostí.

Hlavné funkcie

  • Automatizácia pracovných procesov: Vytváranie vlastných automatizačných sekvencií spôsobom drag-and-drop a integrácia s veľkým množstvom aplikácií a nástrojov.
  • Komplexná automatizácia: Automatizácia na základe podmienených operácií a spúšťačov, ktoré umožňujú komplikované sekvencie.
  • Kolaborácia: Spolupráca na automatizácií procesov so zvolenými členmi tímu.
  • Monitorovanie a reporting: Dostupnosť analýz a reportov o výkonnosti pracovných postupov v reálnom čase.

Čo vám zvyčajne nepovedia

Hoci je Make výkonná automatizačná aplikácia, jedným z najčastejších prekážok je problematická integrácia aplikácií špecifických pre určité odvetvie, ktoré nie sú platformou podporované. Rovnako náročná je integrácia menej populárnych, na mieru vytvorených alebo starších systémov. To vo výsledku obmedzuje úplnú automatizáciu pracovného prostredia. Ďalšími problémami sú nedostatočná úroveň zákazníckej podpory a rýchlo rastúca cena služby v prípade komplexnejších integrácií.

Obtiažnosť

Užívanie služby dosahuje nízku až strednú úroveň náročnosti. Nováčikovia v oblasti automatizačného procesu ocenia jednoduchosť vytvárania základných pracovných postupov, no na plné využitie pokročilejších funkcií sú potrebné podrobnejšie technické znalosti, ktoré avšak môžu užívatelia získať zo vzdelávacích zdrojov platformy Make.

Podobné nástroje

  • Zapier: Známy líder v tejto oblasti ponúka širokú škálu integrácií, ale za potenciálne vyššiu cenu.
  • Integromat: Známy svojím vizuálnym rozhraním a pokročilými integračnými schopnosťami, vhodný pre zložitejšie potreby automatizácie.
  • IFTTT: Ideálny na osobnú alebo menšiu škálu automatizácie. Predstavuje jednoduchšiu, ale menej prepracovanú možnosť.
  • Workato: Riešenie viac zamerané na podniky, ktoré sa zaoberajú komplexnejšou integráciou so zložitými systémami a ponúka rozsiahle prispôsobenie na vyššej cenovej úrovni.

Sme váš partner v digitálnej transformácii

Nechajte to na nás a vy sa sústreďte na rást firmy.